Odaberite godinu izdavanja i broj glasnika koji želite pregledati ili preuzeti. Ukoliko niste sigurni u kojem broju se nalazi tražena informacija, možete koristiti naprednu pretragu za pretraživanje po nazivu ili sadržaju odluke.

Napredna pretraga:

Službeni glasnik Općine Bibinje je službeno glasilo Općine Bibinje u kojem se objavljuju odluke i drugi akti Općine Bibinje.

Odaberite godinu izdavanja i broj glasnika koji želite pregledati ili preuzeti. Ukoliko niste sigurni u kojem broju se nalazi tražena informacija, možete koristiti naprednu pretragu za pretraživanje po nazivu ili sadržaju odluke.